Düwürtikli gözler üçin multfilm çap edýän buz göz maskasy we Sowuk göz maskasy Kellagyry üçin ýumşak goldaw bilen doňduryldy

Gysga düşündiriş:

Material : daşarda: PVC + ýumşak Iç: monjuk
Reňk ized ýöriteleşdirilen reňk
Paket: Reňk gutusy / PVC guty ýa-da OEM bukjasy / OPP sumka / PVC halta we ş.m.
Funksiýa: agyryny aýyrmak, ýadawlygy aýyrmak, ajallary aýyrmak
Aýratynlygy: gaýtadan ulanylýan, zäherli däl, tebigat, rahatlyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Buz göz maskamyz, kelle agyrylaryny, migrenleri ýa-da sinus agyrysyny köşeşdirmek we ýeňilleşdirmek üçin gyzgyn ýa-da sowuk bejergisi hökmünde ulanylyp bilner.Düwürtikli ýa-da çişen gözleri, allergiýadan gaharly gözleri, gara tegelekleri, ýadaw ýa-da ýadaw göz ýerlerini ýa-da islendik çişmegi azaltmaga kömek edýär.

KÖP KÖP KÖP KÖP KÖMEK ÜÇIN KÖMEK - Düwürtikli gözler üçin göz maskasy, şol gara haltalara, çişikli gözlere kömek etmek we terapewtiki migren ýeňilliklerini almak üçin zerur zat.

GARAŞYJY WE SÖOLGI göz maskasy ýüzüňize rahat ýatýar we uzak wagtlap optimal sowadyş maskasy üçin sowukda galýar.

SINUS PAIN GONE - Sowuk gysyş sinus basyşyny we migrenleri gündelik stresden aýyrmaga kömek edýär.Telewizora tomaşa edeniňizde ýa-da uzak günden soň dynç alanyňyzda göz buz paketini synap görüň.Şeýle hem post operasiýasy üçin ulanylyp bilner.

ULANMAK ÜÇIN HOWPSUZ - Bu sowadyjy göz maskasyny gündiz uklamak ýa-da ulanmak üçin ulanyp bilersiňiz.

ÜNS BERMEK aňsat - buz göz maskasyny ýumşak sabyn we plastmassa suw bilen ýuwup bolýar.

Haryt satuw nokady

Qualityokary hilli materiallar-Zäherli däl

Gyzgyn we sowuk goşa ulanmak , gaýtadan ulanylýar

Sowuk kompress agyryny aýyrýar, gyzgyn kompress kosmetiki we aýyrýar

ýygyrtlar

1
2
3
9
14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER