Gözüňi sowadýan maska ​​sowuk gel kompress paketini Glitter yzygiderliligi bilen

Gysga düşündiriş:

Material: Daşarda: PVX, ýumşak
Içinde: CMC gel monjuklary ýalpyldawuk yzygiderlilik
Reňk: Custöriteleşdirilen reňk
Ölçegi: Custöriteleşdirilen ululyk
Paket: Reňk gutusy / PVC guty ýa-da OEM bukjasy / OPP sumka / PVC halta we ş.m.
Funksiýa: tiredadaw gözleriňizi köşeşdiriň
Aýratynlygy: itteralpyldawuk guradylan gül


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önümiň beýany

Maglumatlar: Köşeşdiriji jel göz maskasy, deriniň gönüden-göni degmegine mümkinçilik berýän super ýumşak we dem alýan mata goragy bilen lateksiz PVC halta bilen doldurylan ýumşak gel ýalpyldawuk guradylan güllerden ýasalýar.Bu buz paketli göz maskasy, arka tarapynda velkro gaýyş bilen göz meýdanyna gaty laýyk gelýär.

CUSTOMZATIO:

Ulanmak üçin ygtybarly: Gel gyzgyn sowuk bejergisi bilen lateksiz, BPA-dan we ftalatsyz göz maskasy dem alýan mata goldawy bilen lukmançylyk derejeli plastmassadan, 100% basyş synagy, arakesme, syzma ýok.

HYZMAT: Önümlerimiz üçin 1 ýyl kepillik berýäris, önüm hakda sorag bar bolsa, erkin habarlaşyň we müşderimiziň tejribesini üpjün etmek üçin bir günüň içinde alada ederis.

4
4
6
9
14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER