Buz göz maskasy Sowuk göz maskasy, Migreniň kelle agyrylary üçin ýumşak goldaw bilen doňduryldy

Gysga düşündiriş:

Material: Daşarda: PVX, Içini ýumşak: monjuklar CMC suwy
Reňk: Custöriteleşdirilen reňk
Ölçegi: 7 * 7 sm, 7.2 * 7.2 sm, 8 * 8 sm, 8.5 * 5.5 sm we ş.m.
Agramy: 18g, 15g, 13g we ş.m.
Paket: Reňk gutusy / PVC guty ýa-da OEM bukjasy / OPP sumka / PVC halta we ş.m.
Funksiýa: Gözüň aşagynda dynç alyň, inçe çyzyklar
Aýratynlygy: Zäherli däl we duýgur deri üçin howpsuz


Önümiň jikme-jigi

Önümiň parametrleri

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Buz paketini sowadýan göz maskasy, bir tarapdan lukmançylyk derejesindäki premium PVC örtügi we beýleki tarapynda ýumşak ýumşak mata bilen uklanyňyzda optimal howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýasalýar.Softumşak ýumşak tarapy derini göni ulanmaga mümkinçilik berýär, goşa temperaturany üpjün edýär we gyzgyn ýa-da sowuk bejeriş wagtyny uzaldýar, silikon tarapy bolsa has sowuk tejribe üçin.Düzülip bilinýän gaýyş bilen, gyzgyn we sowuk göz maskamyz, ähli kelläniň ululyklaryna diýen ýaly laýyk geler.Dynç alanyňyzda we dynç alanyňyzda uzak wagtlap rahat geýinmek üçin döredilen we ygtybarly berkidiji, zyňanyňyzda we düşegiňizde hem maskanyň ýüzüňizde howpsuz bolmagyny üpjün edýär.

Bal satmak

Döşüň has gowy ideg edilmegi üçin dürli ulanylyş, ulanmak aňsat, sowuk we yssy.

1
4
1
breast ice and heat pads (6)
3
breast ice and heat pads (5)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 1

  2

  3

  1

  27X9CM

  80G

  21.5X11CM

  160G

  21.5X11CM

  145G

  2

  30X10CM

  105G

  20X10CM

  120G

  20.5X10.5CM

  120G

  3

  23X12.5CM

  185G

  20X11CM

  120G

  19X9CM

  115G

  4

  21.5X11CM

  150G

  19X7CM

  68G

  18X8CM

  80G

  5

  21.5X11CM

  145G

  17X8CM

  75G

  19X7.5CM

  85G

  GARŞY ÖNÜMLER