Dört taraply bal ary çakyr sowadyjy ýeň, doňdurylan çüýşe sowadyjy buzly gyzyl çakyr örtügi

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Buz şerabynyň gapagy
materialyň gurluşy: Poliester egirme
Ölçegi: 10 * 10 * 25 sm
Agramy: 135g
Moda görnüşi, bal arynyň dizaýny, ýokary derejeli atmosfera, könelmäge çydamly we suw geçirmeýän, PVX aç-açan material, ýeňil we ideg etmek aňsat, plastmassa nagyşlary, güýçli we çydamly
Içeri ýokary molekulýar karboksimetil sellýuloza natriý bolup, gliserol goşulýar.Buzdan soň gyzyl çakyryň tagamyny has gowulaşdyryp bilýän howpsuz, täsirli we zäherli däl


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1.one Meýdanda, syýahat etmekde we beýleki ýerlerde, birnäçe sagada çenli dowam edip, piwo we içgileri doňdurmak ýa-da ýylylygy saklamak üçin ulanylýar.

2.Bu san-sajaksyz gaýtadan ulanylyp bilner.

3. Doňandan soň ýumşak bolýar.

4.Bu götermek aňsat, ulanmak ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly.

Gaplamak

Daş-töwerek kartoçkasy, sumka + kartoçka, reňk gutusy

ulanmak

Sowadylan, gyzdyrylan piwo, gyzyl çakyr, şampan, içgiler we ş.m.

Görkezmeler

1. Sowadyjy: önümi doňduryja ýa-da holodilnikde (- 18 ℃) ýerleşdiriň we bir sagatdan gowrak wagtlap sowadyň.

2. atingyladyş: mikrotolkunly peçde bir minut gyzdyryň ýa-da gaýnag suwda 5 minut gaýnadyň.

Çäreler

Bu önüm diňe daşarky ulanmak üçin amatly.Paket tötänleýin zaýalanan bolsa, içindäki suwuklyk gözlere ýa-da derä degse, arassa suw bilen ýuwuň.

Saklamak: Ultramelewşe şöhleleriniň öňüni almak üçin salkyn we gurak ýerde saklaň ýa-da holodilnikde sowadyň.

Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (9)
Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (6)
Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (3)
Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (8)
Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (5)
Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (2)
Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (7)
Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (4)
Four sided honeycomb portable wine cover iced red wine cover is easy to carry out (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER