Gel Cola Buz şeraby toplumy PVC sowuk şerap toplumy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Buz şerabynyň gapagy
materialyň gurluşy: PVC + cmc
Ölçegi: 28 * 12 sm
Agramy: 100g
Daşarky material zäherli we zäherli däl 30 simli aç-açan ýa-da aýazly PVX-den ýasalýar.Agzyň derejesine ýetip biler we içki material natriý karboksimetil sellýuloza, ýagny ýokary konsentrasiýa jeli. Içilen içgiler has tagamly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1. Meýdanda, syýahat etmek üçin we beýleki ýerlere, birnäçe sagada çenli dowam edip, piwo we içgileri doňdurmak ýa-da ýylylygy saklamak üçin ulanylýar.

2.Bu san-sajaksyz gaýtadan ulanylyp bilner.

3. Doňandan soň ýumşak bolýar.

4.Bu götermek aňsat, ulanmak ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly.

ulanmak

Sowadylan, gyzdyrylan piwo, gyzyl çakyr, şampan, içgiler we ş.m.

Gaplamak

opp sumka + reňk kartoçkasy, kartoçka kellesi + garşy sumka, reňk gutusy

Görkezmeler

1. Sowadyjy: önümi doňduryja ýa-da holodilnikde (- 18 ℃) ýerleşdiriň we bir sagatdan gowrak wagtlap sowadyň.

2. atingyladyş: mikrotolkunly peçde bir minut gyzdyryň ýa-da gaýnag suwda 5 minut gaýnadyň.

Çäreler

Bu önüm diňe daşarky ulanmak üçin amatly.Paket tötänleýin zaýalanan bolsa, içindäki suwuklyk gözlere ýa-da derä degse, arassa suw bilen ýuwuň.

Saklamak: Ultramelewşe şöhleleriniň öňüni almak üçin salkyn we gurak ýerde saklaň ýa-da holodilnikde sowadyň.

GEL COLA ICE WINE SET PVC (15)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (13)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (9)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (3)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (14)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (11)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (8)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (4)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (12)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (10)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (6)
GEL COLA ICE WINE SET PVC (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER