Dogrumdan soňky we gemorroý agyrysyny bejermek üçin gaýtadan ulanylýan perineal buz paketleri, göwrelilikden soň aýallar üçin gyzgyn we sowuk paket

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Perineal buz gaplary
Marka: NINGYOU
Gapagy: PVC
Içeri: “Gel monjuklary, arassalanan suw”
Çap etmek: omörite çap etmek
Ölçegi / Agramy: “25.5 * 9 sm, 200g / 19 * 7cm, 85g adaty ululyk”
Paket: OPP sumka, Haýwan gutusy, reňk gutusy, ýöriteleşdirilen gaplama
Gaplamagyň mukdary: 60PCS
Kartonyň ululygy: 43 * 25 * 23CM
NW / GW: 10 / 12KG
Gaýtadan işlemek tertibi: OEM & ODM
Önümçiligiň kuwwaty: günde 200,000
MOQ: 500PCS
Salgy bahasy: 0.26 ~ 0.73Us $
Eltip beriş wagty: 15-25 gün
Mysal: Bar bolan nusgalar üçin mugt


Önümiň jikme-jigi

ÖNÜMLER

SYITYASAT BOLANMAK

ÖNÜMLER Wideo

Haryt bellikleri

Köp funksiýaly

Perineum sowuk gaplar çaga dogurmagy, gemorroý, hamyrma ýokançlygy, lazer we mumdan soňky bejergiden we bedeniň beýleki agyrylaryndan döreýän ýanýan agyrylary, gyjyndyrmalary we çişmeleri aýyrmaga kömek edýär.Şeýle hem gögermek, çişmek, myşsalaryň agyrmagy we berkligi, bedeniň islendik böleginde güne ýanmak üçin ulanylyp bilner.

Qualityokary hilli Hot & Sowuk terapiýa

Bu jel buz paketini mikrotolkunly peçde ýa-da doňduryp bolýar.Heatylylyk bejergisi üçin mikrotolkunda 10 sekuntlap ​​gyzdyryň;Sowuk bejergi üçin azyndan 2 sagat doňduryjyda sowadyň we ulanmazdan ozal birnäçe minut duruň.

Çeýe & Softumşak

Buz paketi doňdurylandan soňam çeýe şekillendirilip bilner.Gel paketiniň inçe dizaýny we ýumşak mata örtügi paýhasly, asuda we rahat tejribe berýär.Bedeniňiziň şekiline laýyk gelmek we uzak wagtlap rahatlyk we iň ýokary rahatlyk üpjün etmek üçin döredildi.

Her ýere äkidiň

Buz ýa-da gyzgyn gaplar gerek bolsa, tutuş maşgala ulanmak üçin kiçijik sumkalary holodilnikde goýuň.Perineal paketlerimiz akylly ululykda we sumkada ýerleşdirilýär, şonuň üçin olary islendik ýere alyp bilersiňiz.

Perineum cold packs (1)
Perineum cold packs (4)
Perineum cold packs (2)
Perineum cold packs (5)
Perineum cold packs (3)
Perineum cold packs (6)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • NOOK MN-p0011
  Reňk Pantone görä düzüň
  Nyşan Daşky gurşawy goramak, howpsuzlyk, gaýtadan ulanmak
  Funksiýa Sowuk gyzgyn kompress, bedene ideg, agyryny aýyrmak
  Stil ýönekeý
  Gaýtadan işlemek OEM & ODM
  önümçilik usuly ýokary ýygylyk + tikin tikmek
  önümçilige gözegçilik Hil gözegçiligi prosesi
  Söwda aýratynlyklary daşary söwda
  gelip çykan ýurdy Hytaý

  140d0502

  GARŞY ÖNÜMLER